Modrá Střelka, Václavice Havlovice


Rody Modré střelky

Základem Modré Střelky jsou rody. V rodech jsou děti a jejich náčelníci. Jejich práce a celoroční činnost je jedním z poslání Modré střelky.

Rod Netopýrů

Rod Netopýrů se v roce 2013/2014 schází každé úterý v 16:00 před plhovskou školou. Má k dispozici nově opravenou klubovnu na zámku a tak se schází převážně tam.

Hrajeme různé pohybové i leháro hry, učíme se chovat v přírodě a k přírodě. Práce s mapou a buzolou nám taky není cizí. Učíme vázat uzly, zapalovat správně oheň a starat se o něj. Asi 4x ročně děláme víkendové akce po okolí a poznáváme krajinu. Na kteroukoli schůzku se mohou přijít podívat rodiče, aby viděli jak pěkně nám to šlape.

Náčelníci

Pavel Rolf Vymetálek
Jiří Ufo Hubka


© Modrá střelka | všechna práva vyhrazena | webovou prezentaci vytvořil Petr Tichý

Poznámka: Používáte prohlížeč, který nepodporuje (nebo podporuje mizerně) kaskádové styly. Ke všem informacím se bez obtíží dostanete, ovšem pro lepší zážitek z návštěvy Vám doporučujeme, je-li to možné, nainstalovat jeden z moderních prohlížečů. (Opera či Mozilla Firefox)